klubbmärke ETOC 2022 Public Event Relay klubbmärke
OK77s tävling i PreO, långdistans
söndagen den 29 maj 2022
Klass: Public C Kontroll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tk 1-5 Tk 6-10 Resultat
Namn Land \ Rätt B D C A C A Z B A Z Z A C B F Z Z E Sek Z C A D F Sek Poäng Sek
1 Matias Kankkunen klubbmärke Finland B C D A Z A A B A B C A C B E Z C E 67 D C A D F 53 7 300
2 Tarja Turunen klubbmärke Finland B C B A C B A B A B B A C B Z C Z F 135 Z Z A Z F 97 7 532
Programming by Antal rätt: 2 0 0 2 1 1 0 2 2 0 0 2 2 2 0 1 1 1   1 1 2 1 2    
Martin Fredholm Antal rätt i %: 100 0 0 100 50 50 0 100 100 0 0 100 100 100 0 50 50 50   50 50 100 50 100