klubbmärke ETOC 2022 Public Event Relay klubbmärke
OK77s tävling i PreO, långdistans
söndagen den 29 maj 2022
Klass: Public A Kontroll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tk 1-5 Tk 6-10 Resultat
Namn Land \ Rätt Z A C D Z C Z A A C Z Z C B F Z Z E Sek Z C A D F Sek Poäng Sek
1 Nina Doellgast klubbmärke Tyskland Z A C D Z C Z A A C Z Z C B F Z C Z 56 Z C A B Z 67 13 363
2 Sami Torstila klubbmärke Finland Z A C D Z C Z A Z C Z Z C B F A C E 50 D C Z D F 54 12 344
3 Davide Martignago klubbmärke Italien A A C D D C Z A A C Z Z C B F A C E 51 Z C A D F 80 11 251
4 João Pedro Valente klubbmärke Portugal Z A C D D C Z A A C B Z C B F Z C E 62 D C A Z F 87 11 329
5 Nick Barrable klubbmärke Sverige Z A C D D C A B A C Z B C D F Z C E 53 D C A Z F 60 9 353
6 Renato Bettin klubbmärke Italien Z A D D Z C A Z A Z Z Z C B F A C E 57 D Z A D F 65 9 362
7 Antti Järvenpää klubbmärke Finland A A C D D C Z A Z C B Z C B Z A C Z 137 Z C A D F 120 9 497
8 Esko Junttila klubbmärke Finland Z A C B D C Z Z Z D Z Z C B F Z Z E 15 D C Z D F 74 8 209
9 Katarzyna Urbaniak klubbmärke Polen Z B D D D B Z A A B Z Z Z B F Z C E 46 Z Z A Z F 68 7 294
10 Agata Ludwiczak klubbmärke Polen C A Z D D B Z A Z C B Z Z B E A Z F 69 E C Z D F 50 6 419
11 Mikko Ruokolainen klubbmärke Finland C A D D D A A Z A C B Z C B F A C E 57 C Z A Z D 64 6 481
12 Paula Porkka klubbmärke Finland A A C D C B A A A B A B C E E A C E 132 D C B D D 43 6 595
13 Panu Piiparinen klubbmärke Finland A X C D D C A A Z B Z B C F E A C B 133 A A A C F 55 6 668
14 Rolf Sirviö klubbmärke Finland A C D C D C A A A C C B C B F A B Z 70 Z Z A D F 150 5 460
15 Kim Westberg klubbmärke Finland A D B E D C A A A C B A C D E Z Z E 80 C A Z C F 73 5 513
16 Maria Bertilla Pajaro klubbmärke Italien A Z C C Z A Z A Z B B A C E Z Z C F 72 E D A Z B 59 5 611
17 Mårten Malmström klubbmärke Finland C D C C B C A A A B B A A C D B C E 122 A A D E F 74 4 676
-- Aaron Forsman klubbmärke Finland B A B C B A B A A A B A B           999           999 DNS
-- Petri Forsman klubbmärke Finland A A D D D C A A A A A B C           999           999 DNS
Programming by Antal rätt: 7 13 11 13 4 13 9 15 13 10 8 10 15 11 10 7 3 11   5 9 11 8 13    
Martin Fredholm Antal rätt i %: 37 68 58 68 21 68 47 79 68 53 42 53 79 65 59 41 18 65   29 53 65 47 76